BEVARA® Stentvätt är ett effektivt rengöringsmedel för stenläggningar, stentrappor och murar.

BEVARA Stentvätt är ett effektivt rengöringsmedel för stenläggningar, stentrappor och stenmurar. Löser upp och avlägsnar smuts och beläggningar. Etsar ej på glas eller skadar underlaget.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450336

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450329

Produktblad (pdf)

Bruksanvisning
Dosering:
1 del Stentvätt spädes med 4 delar vatten.
Gör så här:
Applicera Stentvätt på underlaget och låt verka 5 – 10 minuter. Borsta och skrubba ytan med grov borste och skölj med vatten. Alternativt tvätta rent med högtryckstvätt beroende på typ av underlag.
Säkerhet:

Förebyggande:
Använd lämpliga skyddshandskar.

Skyddsåtgärder:
Vid kontakt med ögonen skölj med vatten, kontakta läkare vid besvär. Får ej förtäras. Förvaras oåtkomligt för barn.

Miljö och innehåll:

Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad. Förvaras frostfritt.

Verksamma ämnen:
Innehåller nonjontensider och komplexbildare.