BEVARA® Fasadtvätt används med fördel innan målning eller för underhållstvätt. Applicera BEVARA Fasadtvätt, skrubba och skölj.

BEVARA Fasadtvätt är ett alkaliskt och för naturen lätt nedbrytbart rengöringsmedel som effektivt rengör fasader och byggnadsdelar från smuts, sot, fett, alger och mögel. BEVARA Fasadtvätt används vid underhållstvätt eller som tvätt före målning. Etsar ej på glas. Fungerar utmärkt tillsammans med BEVARA Fasadvård.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450046

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450091

Produktblad (pdf)

BEVARA®-stegen
Vid tvätt före ommålning:
  1. Späd 1 del Fasadtvätt med 10 delar vatten.
  2. Appliceras med exempelvis borste, svamp eller en lågtrycksspruta (tex. BEVARA Lågtrycksspruta)
  3. Låt verka i 10 minuter, skrubba, skölj rikligt med vatten.
Vid enbart underhållstvätt:
  1. Späd 1 del Fasadtvätt med 20 delar vatten.
  2. Appliceras med exempelvis borste, svamp eller en lågtrycksspruta (tex. BEVARA Lågtrycksspruta)
  3. Låt verka i 10 minuter, undvik direkt solljus, skrubba och skölj rikligt med vatten.
Bruksanvisning
Dosering:
Spädes med 10 – 20 delar vatten beroende på grad av nedsmutsning.
Gör så här:
Applicera fasadtvättlösningen med svamp, borste eller lågtryckspruta. Låt verka cirka 10 minuter. Skrubba och skölj rikligt med vatten. Undvik att tvätta i direkt solljus. För att motverka återväxt av alger och mögel efter underhållstvätt, rekommenderas efterbehandling med BEVARA Fasadvård.
Säkerhet:

Tänk på din personliga säkerhet, använd fallskydd vid arbete på hög höjd. Undvik att spruta mot vindriktningen.

Använd lämpliga skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare vid besvär. Får ej förtäras. Förvaras oåtkomlig för barn. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

Miljö:

Skydda känsliga växter eller blötlägg före behandling. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad. Förvaras frostfritt.

Standarder: ISO 9001 och ISO 14001