BEVARA® Direktvård används för att snabbt och enkelt ta bort alger, mögel och lav på altanräcken, gravstenar, vindskivor, hängrännor och mindre byggnadsdelar, utan att skada underlaget. Spraya på området och låt väder och vind sköta resten.

BEVARA Direktvård är en färdigspädd lösning, enkel att använda för att avdöda och förebygga påväxt av alger, mögel och lav på mindre ytor som altanräcken, gravstenar, hängrännor, vindskivor och andra mindre byggnadsdelar, utan att skada underlaget. Spraya på området och låt väder och vind sköta resten.

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450152

Produktblad (pdf)
Utvärderingstest (pdf)

Dosering:
BEVARA Direktvård är en färdigspädd lösning, redo att användas direkt. Lösningen räcker till 4 – 8 m².
Gör så här:
Spraya BEVARA Direktvård på det angripna området och låt torka in. Påväxt som alger mögel och lav avdödas inom två dygn och nöts sedan bort av väder och vind.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Vid kraftig påväxt kan återupprepade behandlingar krävas. Påväxt av lav tar längre tid för naturen att avlägsna. Skydda känsliga växter. Förvaras frostfritt.
Produktinformation:

Förebyggande:
Använd skyddshandskar vid långvarig hudkontakt. Undvik att spraya mot vindriktningen.

Skyddsåtgärder:
Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <1%
Standarder: ISO 9001 och ISO 14001

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid <1%
2-fenylfenol <0,5%
Utvärderad och testad:

BEVARA-produkterna är utförligt utvärderade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) med mycket goda resultat, såväl i avdödande som i förebyggande syfte.

Fullständig rapport (pdf)