BEVARA® Alg- & Mögeltvätt är ett kraftigt och effektivt rengöringsmedel som inte etsar. Lämpar sig för rengöring innan målning eller vid underhållstvätt.

BEVARA Alg- & Mögeltvätt är ett kraftfullt och effektivt rengöringsmedel för fasader och byggnadsdelar innan målning och vid underhållstvätt. Alg- & Mögeltvätt rengör effektivt från smuts, fett, sot, alger och mögel. Innehåller biocider. Etsar ej på glas.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450190

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450183

Produktblad (pdf)

BEVARA®-stegen
  1. Spädes med 10 delar vatten vid normaltvätt. 1 liter brukslösning räcker till 4 – 8m².
  2. Applicera Alg- & Mögeltvätt med svamp, borste eller Lågtrycksspruta. Låt verka 10 – 30 minuter. Undvik att arbeta i direkt solljus. Skrubba och skölj rikligt med vatten. Låt torka innan målning.
  3. Undvik starkt solljus då medlet riskerar att torka in. Skydda känsliga växter.
Bruksanvisning
Dosering:
Spädes med 10 delar vatten vid normaltvätt. Vid kraftig påväxt av alger, svartmögel, lav mm. rekommenderas förbehandling med Fasadvård. 1 liter brukslösning räcker till 4 – 8 m².
Gör så här:
Applicera Alg- & Mögeltvätt med svamp, borste eller Lågtrycksspruta. Låt verka 10 – 30 minuter. Undvik att arbeta i direkt solljus. Skrubba och skölj rikligt med vatten. Låt torka innan målning.
Tänk på att:
Undvik starkt solljus då medlet riskerar att torka in. På sugande ytor så som puts mm. rekommenderas att ytan förvattnas innan produkten appliceras. Skydda känsliga växter. Förvaras frostfritt.
Produktinformation:

Förebyggande:
Använd skyddshandskar vid långvarig hudkontakt. Undvik att spraya mot vindriktningen.

Skyddsåtgärder:
Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <1%

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid <1%
2-fenylfenol <0,5%