Förebygg och låt aldrig påväxt få fäste på tak, fasader och sten.

Läs mer

BEVARA Takvård. Avdödar, rengör och förebygger påväxt.

Takvård

BEVARA Fasadvård. Avdödar, rengör och förebygger påväxt.

Fasadvård

BEVARA Stenvård. Avdödar, rengör och förebygger påväxt.

Stenvård

Med produkterna i BEVARA®-serien bevarar du dina fasader, tak och stenytor rena och välvårdade länge.

Vårdprodukter

Rengör effektivt på djupet och har en förebyggande långtidseffekt. Applicera och låt naturen sköta resten. Förebygger påväxt på nyare ytor som tak, fasader, stenläggningar med mera.

Takvård Fasadvård Stenvård Direktvård Gravvård

Tvättprodukter

Rengör snabbt och effektivt från smuts, sot, alger och mögel. Används med fördel vid underhållstvätt eller som tvätt före målning.

Fasadtvätt Alg- & Mögeltvätt Målartvätt Tralltvätt Stentvätt

Takvård
Takvård

Testade och utvärderade

BEVARA-produkterna är utförligt utvärderade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) med mycket goda resultat, såväl i avdödande som i förebyggande syfte.

Fullständig rapport (pdf)

Med BEVARA®-serien använder vi begreppet vård och förespråkar förebyggande behandling, innan biologisk påväxt sker. På det sättet har du alltid välvårdade tak, fasader och stenytor.
BEVARA®-serien

BEVARA-serien består av produkter som avdödar och förebygger påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav utan att skada underlaget. Produkterna rengör effektivt ytbeläggningar på tak, fasader, sten, med mera. BEVARA-produkterna innehåller dessutom komponenter som förlänger effekten och ger en förstärkt förebyggande effekt mot ny påväxt.

Enkel att använda

Samtliga BEVARA-produkter appliceras enkelt med en lågtrycksspruta, roller eller pensel. Lösningen app- liceras tills ytan mättats och rinn uppstår. Väder och vind hjälper till att avlägsna avdödad påväxt.

Vackra ytor länge - mer tid åt annat

Tack vare den förebyggande långtidseffekten så håller sig ytorna välvårdade och rena under en lång tid. Du behöver inte upprepa behandlingen lika ofta vilket spar tid och pengar. Dessutom har du vackra ytor, hela tiden.

Bevarar miljön

BEVARA-produkterna är nedbrytbara och skonsamma mot miljön. De är tillverkade enligt ISO 14001. BEVARA-serien är framtagen av tak- och fasad- specialister som dagligen arbetar med rengöring och byggnadsvård. De vet vad som krävs för att ha vackra och lättskötta ytor över tid.